GLOBAL WOMEN IN MUSIC FOR HUMAN RIGHTS 

UPPROP FÖR NY MUSIK 

Musik som hyllar de mänskliga rättigheterna – av kvinnliga kompositörer i alla åldrar, från alla delar av världen och i varje stil och genre! 

Kvinnors musik är en väsentlig del av världsarvet - Att synliggöra kvinnliga kompositörer uppmärksammar deras förmåga och potential att skapa nya verk som utgår från världen, olika kulturer och musikfält.

Musik känner inga gränser. 

Kvinnors grundläggande roll i skapandet och överförandet av påtagliga och mer abstrakta kulturarv och i skapandet och praktiserandet av musik tillhör inte ett folk eller en kultur, det tillhör hela mänskligheten. 

I år är det 70 år sedan FN:s generalförsamling antog deklarationen för mänskliga rättigheter. Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica har utsetts till att bli officiell partner för jubileet och uppmanar kvinnliga kompositörer i alla åldrar och från alla delar av världen att komponera musik inspirerad av den pågående kampen för mänskliga rättigheter och för fred. 

Tio verk utsedda av en internationell jury kommer att framföras och spelas in under en galakonsert på Teatro Argentina i Rom den 5 november. 

Föreskrifter: 

1. Anmälan är öppen för flickor och kvinnor från 8 år och uppåt. 

2. Kompositörer kan skicka in verk i alla musikaliska idiom och genrer. (Nutida, klassiskt, traditionellt, populärmusik, jazz, etc.) Då text tillämpas måste det, oavsett språk, även skickas in en engelsk översättning. 

3. Musik måste noteras med traditionell notation. Om en kompositör inte har möjlighet att själv notera sin musik kan den ta hjälp av någon, vars namn ska anges. 

4. Inlämnade verk ska vara helt nya eller nyligen uppförda och ska skickas som PDF. Vänligen skicka inte inspelningar. 

5. Varje kompositör kan ansöka med ETT verk. 

6. Verkets längd får inte överstiga 5 minuter. 

7. Kategorier för ansökan: Soloinstrument, Soloröst med ett till fyra instrument, Kör, SATB, med eller utan pianoforte, Ensemble med 8 till 12 instrument (Vänligen notera att musikerna kommer att vara av alla kön). 

8. Skicka även in ett cv på 10 rader där nationalitet och födelsedatum anges, samt födelseplats, bostadsort och e-postadress. 

9. Kompositörer upp till och med 18 år ska till sin ansökan bifoga ett brev signerat av antingen familj, skola eller lärare som godkänner medverkan och bekräftar att verket är ett originalverk av kompositören i fråga. 

10. Sista ansökningsdag är 30 juni 2018. 

11. Vänligen skicka ansökan till Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Märk ansökan med: GWIM4Human Rights. 

12. Det kostar inget att ansöka, 

 

VIKTIG INFORMATION: 

VAD INNEBÄR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA? 

Deklarationen om de mänskliga rättigheterna är en milstolpe i arbetet för att främja alla människors lika värde.

Deklarationen utarbetades av representanter med juridisk och kulturell bakgrund från alla världens regioner och fastställde för första gången att de grundläggande mänskliga rättigheterna är universellt skyddade. Deklarationen antogs av FN: s generalförsamling i Paris den 10 december 1948. 

Mänskliga rättigheter är rättigheter som gäller för alla människor, oavsett nationalitet, bostadsort, kön, nationellt eller etniskt ursprung, färg, religion, språk eller någon annan omständighet.

Vi har alla rätt till våra mänskliga rättigheter, utan diskriminering. 

De mänskliga rättigheterna hänger ihop, är beroende av varandra och är odelbara. 

Inspireras av dessa i ditt skapande: 

Artikel 1. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Artikel 3. Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 18. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 26. Var och en har rätt till utbildning.

Artikel 27. Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman. 

 

XVII DONNE IN MUSICA 2020 - International Festival

 

[ Scarica ]

 


 

 

Berliner Philharmonie, International Music Competition

[ Leggi tutto ]


 

22 Marzo 2019
Gigliola Zecchi Balsamo, Costa: è stata una grande amica, una cittadina del mondo.

Si è spenta giovedì Gigliola Zecchi Balsamo, già vice Presidente della Fondazione Donne in Musica e una dei fondatori della World Youth Orchestra.
[ Leggi tutto ]


Notizie sul 38°Concorso Internazionale di Violino"PREMIO RODOLFO LIPIZER", 6-15 IX 2019

SCHEDA D'ISCRIZIONE - da rispedire alla Segreteria del Concorso Internazionale di Violino "Premio Rodolfo Lipizer", 34170 GORIZIA GO, ITALIA, Via don Giovanni Bosco 91, ENTRO IL 30 APRILE 2019.

------ * ------

Information about 38th International Violin Competition "RODOLFO LIPIZER PRIZE", 6-15 IX 2019
APPLICATION FORM - This application form should be sent to the Secretariat of the International Violin Competition "Rodolfo Lipizer Prize", 34170 GORIZIA GO, ITALIA, Via don Giovanni Bosco 91, WITHIN APRIL 30th, 2019.

------ * ------

38ème Concours International de Violon "PRIX RODOLFO LIPIZER" 6-15 IX 2019
FICHE D'INSCRIPTION - Fiche à retourner au Secrétariat du Concours International du Violon "Premio Rodolfo Lipizer", 3417O GORIZIA GO, ITALIA, Via don Giovanni Bosco 91, AVANT LE 30 AVRIL 2019.

------ * ------

Nachrichten über den 38. Internationalen Violine Wettbewerb "RODOLFO LIPIZER PREIS" 6-15 IX 2019
ANMELDEFORMULAR – An das Sekretariat des Internationalen Violinwettbewerbs "Rodolfo-Lipizer-Preis", 34170 GORIZIA GO, ITALIA, Via Don Giovanni Bosco 91, BIS ZUM 30. APRIL 2019 zurückschicken.

------ * ------

Admisión al 38º Concurso Internacional de Violín "PREMIO RODOLFO LIPIZER" 6-15 IX 2019

FICHADE INSCRIPCION - De enviar de nuevo a la secretaría del concurso internacional de violín "Premio Rodolfo Lipizer", 34170 GORIZIA GO, ITALIA, Via Don Giovanni Bosco 91, DENTRO DEL 30 ABRIL 2019.

------ * ------

 


 

 

  


 

   

CREATIVE EUROPE: NEXT STEPS

On 22 January 2019, the Committee for Culture and Education (CULT) in the European Parliament will discuss the proposal for the new Creative Europe programme (2021-2027). The basis for the discussion will be the draft report and amendments of rapporteur Silvia Costa which was published in October and the draft amendments. The vote on the draft report and the additional amendments (part I and part II) is scheduled for 20 February 2019. You can follow the debate in the CULT committee via livestream on the website of the European Parliament.

The Council of the European Union, made up of the Ministers for Culture and Education from the Member States, agreed its position (partial general approach) on the Creative Europe proposal in December 2018. It is the mandate for the negotiation with the European Parliament which will begin this year. The agreement does not include the budget for the future Creative Europe programme, since the final amounts will depend on the agreement reached on the next Multiannual Financial Framework (MFF).

 


 

COUNCIL WORK PLAN ON CULTURE 2019-2022

The Council conclusions on the Work Plan for Culture 2019-2022 were published on 30 November, and include five 5 priorities:

A. Sustainability in cultural heritage

B. Cohesion and well-being

C. An ecosystem supporting artists, cultural and creative professionals and European content

D. Gender equality

E. International cultural relations

In addition, digitalisation and cultural statistics are included as “important horizontal issues”. Each priority lists several topics to be addressed over the next few years. Priority C also includes the topic “Diversity and competitiveness of the music sector”. Based on Music Moves Europe, experts will exchange information on public policies to promote the mobility of artists and the circulation of local repertoire within and beyond Europe. Other topics in the Work Plan include Artistic freedom and Status and working conditions of artists and cultural and creative professionals.


 

EUROPEAN FRAMEWORK FOR ACTION ON CULTURAL HERITAGE 

At the closing conference of the European Year of Cultural Heritage 2018 (EYCH) in Vienna in December, the European Commission presented the first-ever European Framework for Action on Cultural Heritage. It aims to build on the achievements of the EYCH and establishes a set of 4 principles and 5 main areas of continued action. It was developed through regular exchanges with EU Member States, the European Parliament, civil society organisations, cultural operators and international organisations such as the Council of Europe and UNESCO. The European Framework for Action on Cultural Heritage establishes a Cultural Heritage Forum that will meet at least once a year.

Learn more about the outcomes of the European Year of Cultural Heritage here. 


 

</t

 

 COMUNICATO STAMPA

 

Concerto di Gala Global Women in Musics for Human Rights 

in onore di Patricia Adkins Chiti

 

 

Il 5 novembre 2018, al Teatro Argentina, ore 21, si terrà il concerto di gala della Fondazione Adkins Chiti Donne in Musica nell'ambito delle celebrazioni del 70° Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani in cui si esibiranno le 10 finaliste scelte della chiamata a nuova musica dedicata a sole donne di tutti i paesi del mondo.