GLOBALNO SVE ŽENE U MUZICI ZA LJUDSKA PRAVA

POZIV ZA NOVU MUZIKU

POZIV ZA MUZIKU KOJA OBELEŽAVA LJUDSKA PRAVA-ZA DEVOJKE I ŽENE KOMPOZITORE SVIH UZRASTA, U SVAKOM DELU SVETA, U SVAKOM STILU I ŽANRU! 

Muzika žene kompozitora čini esencijalni deo svetske baštine- osnaživanje žene kompozitora prepoznaje njihove sposobnosti i potencijale za kreiranje novih dela koja obuhvataju svet, različite kulture i oblasti u muzici. 

Muzika ne poznaje granice.

Osnovna uloga žena u kreiranju i prenošenju materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa u stvaranju i izvođenju muzike koja pripada ne samo ljudima iz sveta kulture, već́ kompletnom čovečanstvu. 

Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica (Fondacija) na poziv visokog Komesara za ljudska prava u Ujedinjenim nacijama (UN) pozvana je da bude zvanični partner za proslavu 70-te godišnjice potpisivanja univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i cirkularnog poziva ženama kompozitorima svih uzrasta i iz svih zemalja da stvaraju muziku inspirisanu tekućoj borbi za ljudska prava i mir. 

Deset radova-kompozicija izabranih od strane internacionalne Čitalačke Komisije čije je članove odredila Fondacija biće izvedene i snimljene na Gala koncertu u Teatru Arđentina (Teatro Argentina) u Rimu 5. novembra. 

Pravila: 

1. Ovaj poziv je otvoren za:

(a) devojke od 8 do 18 godina

(b) žene od 19 godina pa naviše.  

2. Kompozitorke mogu poslati dela u bilo kom muzičkom idiomu ili žanru (savremena, klasična, tradicionalna, popularna, džez...). Tekstovi (gde je predviđeno) mogu biti na bilo kom jeziku, ali moraju biti praćeni prevodom na engleski jezik. 

3. Muzika mora biti napisana u tradicionalnoj notaciji. Ako kompozitorka ne može da napiše svoju muziku, ona može koristiti usluge nekog drugog koji bi za nju to uradio i čije ime mora biti navedeno. 

4. Poslati radovi mogu biti novi ili da su već izvedeni, i moraju biti poslati u PDF formatu. Nije potrebno poslati snimak. 

5. Svaka kompozitorka može poslati samo JEDNU kompoziciju.  

6. Trajanje kompozicije: maksimum 6 minuta

7. Kategorije: Solo instrument, Solo glas sa jednim do četiri instrumenta SATB hor sa jednim do četiri instrumenta, Ansambl od 8 do 12 instrumenata. 

8. Takođe, treba poslati u Vord-u (Word) u fontu Times New Roman 12, 10 redova iz biografije gde mora stajati i: nacionalnost, datum i mesto rođenja, mesto boravka i kontakti (email posebno). 

9. Devojke od 18 i manje godina moraju uz prijavu dostaviti i potvrdu porodice (ili staratelja), škole ili nastavnika koji potvrđuju učešće i da se radi o originalnom delu. 

10. Rok za dostavljanje: 30. jun 2018. godine

11. Molimo pošaljite note na email adresu: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. sa naznakom: GWIM4Human Rights

12. Nije potrebno platiti prijavu. 

 

VAŽNE INFORMACIJE: 

ŠTA SU LJUDSKA PRAVA? 

Univerzalna Deklaracija o Ljudskim Pravima (UDHR na engleskom) je važan dokument u istoriji ljudskih prava.

Izradili su je predstavnici sa pravnim i kulturnim poreklom iz svih delova sveta, koja su po prvi put ustanovljena prava i univerzalno zaštićena. Deklaraciju je usvojila Skupština UN-a koja je bila održana u Parizu 10. decembra 1948. godine. 

Ljudska prava su prava koja pripadaju svim ljudskim bićima, bez obzira na nacionalnost, mesto življenja, polu, nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti, boji kože, verskim preseljenjima, jeziku ili nekom drugom statusu.

Svi mi imamo pravo na ostvarivanju ljudskih prava bez diskriminacije.

Ova prava su međusobno povezana, nezavisna i nedeljiva. 

Molim vas razmišljajte o: 

Član 1. Sva ljudska bića su rođena kao slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. 

Član 3. Svako ima pravo na život, slobodu i bezbednost. 

Član 18. Svako ima pravo na slobodu misli, savesti i veroispovesti. 

Član 26. Svako ima pravo na obrazovanje 

Član 27. Svako ima pravo da slobodno učestvuje u kulturnom životu zajednice, da uživa u umetnosti i zaštiti moralnih i materijalnih interesa koji proizlaze iz bilo koje umetničke produkcije čija je on ili ona autor. 

 

women in music

GLOBAL WOMEN IN MUSIC FOR HUMAN RIGHTS

CALL FOR NEW MUSIC - winners

 

Following the recent adjudication by the International Reading Commission* of “the Call” for Scores of “Global Women in Musics for Human Rights”, it is our great pleasure to announce the WINNERS of said Call:

 

ANNIE FONTANA                  

ITALY           

CARMEN ALFARO MENDEZ     

COSTA RICA     

ELISABETH GONZALES        

URUGUAY

ISABEL GUZMAN PAYES

EL SALVADOR   

JANE MERYLL

USA

JEANNE ZYDELL RUDOLPH

SOUTH AFRICA

KATARINA PUSTINEK RAKKAR   

SLOVENIA

LINDA HIJAZI

JORDAN

MATHILDE GROOSS VIDDAL

NORWAY

SHRUTHI RAJASEKAR

USA

 

 

We are delighted to inform you that the above composers are invited to participate as guests of the Adkins Chiti Foundation Women in Music at the Gala Concert to be held at the Teatro Argentina in Rome on 5th November 2018 where they will receive an Award in the name of Global Women in Music for Human Rights in celebration of the U.N. 70th Anniversary of the Signing of the Declaration of Human Rights. 

Artistic Direction by: M. Damiano Giuranna and M. Erika Zoi  

*we apologise for the delay in publication due to circumstances beyond our control


 

 

 


 

CHI SIAMO: LA FONDAZIONE ADKINS CHITI

“Se uno dei grandi traguardi del XX secolo è stato l'ingresso delle donne nei settori dell'economia, del commercio e delle attività intellettuali, una delle maggiori sfide del XXI secolo è garantire alle compositrici, autrici e creatrici di musica pari opportunità di accesso, avanzamento di carriera e riconoscimento del proprio lavoro nel settore della musica. Solo in questo modo sarà possibile superare una visione mono-culturale, maschile ed obsoleta, del patrimonio culturale ed artistico internazionale, a vantaggio dell'umanità intera”.

La Fondazione: dal 1978 ad oggi

La “Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica” è un’organizzazione internazionale non governativa, con sede a Fiuggi Città (FR), nata nel 1978 dalla volontà della musicista e musicologa Patricia Adkins Chiti. Da 35 anni la Fondazione promuove e sostiene il ruolo delle donne come creatrici e compositrici di musica attraverso una rete che riunisce oltre 27.000 donne - compositrici, creatrici di musica, pedagoghe, musicologhe e musiciste - in 108 paesi e 84 associazioni partner legalmente costituite in 59 paesi diversi. In Italia le associazioni che collaborano con la Fondazione hanno sede a: Bari, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Salerno, Pescara, Ancona, Venezia, Milano, Torino e Roma.

Il mandato della Fondazione è stato sancito nel 1996 nella Dichiarazione di Fiuggi, documento tradotto in 32 lingue e firmato dai membri della rete per riconoscere il contributo delle donne alla cultura ed allo sviluppo, assicurare la loro partecipazione nella formulazione ed implementazione di politiche culturali ad ogni livello, garantire l’accesso a posti decisionali nel mondo della cultura e dello spettacolo e per preservare, promuovere, sostenere e salvaguardare i diritti artistici delle musiciste in ogni comunità.

Leggi tutto...