ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ 

Η μουσική των Γυναικών αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της παγκόσμιας κληρονομιάς - Η ενδυνάμωση των (γυναικών) συνθέτιδων αναγνωρίζει την ικανότητά τους και την δυνατότητα δημιουργίας νέων έργων που αφορούν στον κόσμο, τους διαφορετικούς πολιτισμούς και τα διαφορετικά μουσικά πεδία. 

Η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα.

Ο θεμελιώδης ρόλος των γυναικών στην δημιουργία και την μετάδοση της υλικής και άϋλης πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στην δημιουργία και άσκηση της μουσικής δεν ανήκει μόνο σε έναν λαό ή πολιτισμό, αλλά σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. 

Το Ίδρυμα Adkins Chiti: Γυναίκες στην Μουσική [Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica], έπειτα από πρόσκληση της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να είναι επίσημος εταίρος για τις Εορταστικές Εκδηλώσεις της 70ής Επετείου της Υπογραφής της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κυκλοφορεί και απευθύνει Κάλεσμα σε γυναίκες συνθέτιδες όλων των ηλικιών και σε όλες τις χώρες, για να συνθέσουν μουσική εμπνευσμένη από τον διαρκή αγώνα υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Ειρήνης. 

Δέκα έργα, που θα επιλεγούν από διεθνή Επιτροπή Αναγνώρισης που ορίζεται από το Ίδρυμα, θα παρουσιαστούν και θα ηχογραφηθούν σε μια Συναυλία Γκαλά στο Teatro Argentina της Ρώμης, στις 5 Νοεμβρίου 2018. 

Κανονισμοί: 

1. Το κάλεσμα είναι ανοιχτό προς γυναίκες συνθέτιδες, ετών (α) 8 έως 18 -και- (β) 19 και άνω. 

2. Οι συνθέτιδες μπορούν να υποβάλουν έργα οποιουδήποτε μουσικού ιδιώματος ή είδους. (Σύγχρονο, Κλασσικό, Παραδοσιακό, Popular, Jazz, κ.λ.π.). Τα Κείμενα (όπου δει), σε οποιαδήποτε γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από Μετάφραση στα Αγγλικά. 

3. Η Μουσική πρέπει να είναι γραμμένη σε παραδοσιακή Δυτική Σημειογραφία. Αν κάποια από τις συνθέτιδες δεν δύναται να καταγράψει την μουσική της η ίδια, τότε είναι ευπρόσδεκτη να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες άλλου προσώπου, το όνομα του οποίου οφείλει να συμπεριληφθεί στην αίτηση. 

4. Τα έργα που θα υποβληθούν μπορούν να είναι Νέα ή να έχουν Ερμηνευθεί ξανά στο παρελθόν. Παρακαλούμε, όπως αποστείλατε σε μορφή .PDF. Ηχογραφήσεις έργων δεν θα γίνονται δεκτές. 

5. Κάθε συνθέτις μπορεί να στείλει μόνο ΜΙΑ (1) παρτιτούρα. 

6. Μέγιστη Διάρκεια κάθε Έργου: 6 λεπτά 

7. Κατηγορίες Έργων: 

Σόλο Μουσικό Όργανο (ελεύθερη επιλογή)

Σόλο Φωνή με συνοδεία Ενός (1) έως Τεσσάρων (4) μουσικών οργάνων Χορωδία (S.A.T.B.) με ή άνευ συνοδείας Πιάνου

Μουσικό Σύνολο 8 έως 12 οργάνων 

8. Επίσης, Βιογραφικό (10 γραμμές), συμπεριλαμβανομένης της Εθνικότητας, Έτους και Τόπου Γέννησης, Τόπου Κατοικίας, Email Επικοινωνίας. | Μορφή Κειμένου: WORD (Times New Roman | 12) 

9. Οι αιτήσεις των συνθέτιδων ηλικίας κάτω των ή έως 18 ετών πρέπει να συνοδεύονται από υπογεγραμμένο έγγραφο από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους (οικογένεια, σχολείο, καθηγητές), το οποίο θα αποδεικνύει ότι επιτρέπεται η συμμετοχή τους, καθώς επίσης ότι το υποβαλλόμενο έργο πρόκειται για πρωτότυπη σύνθεση της δημιουργού. 

10. Προθεσμία Υποβολής: 30 Ιουνίου 2018

11. Παρακαλούμε, όπως αποστείλατε το υλικό (Παρτιτούρες και Πληροφορίες) στην ακόλουθη ηλεκτρονική 

11. διεύθυνση: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. αναγράφοντας «GWIM4Human Rights» στον τίτλο του email. 12. No submission fee 

12. No submission fee 

------

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου [Universal Declaration of Human Rights (UDHR)] αποτελεί ένα έγγραφο - ορόσημο στην ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σχεδιάστηκε από αντιπροσώπους με νομικό και πολιτιστικό υπόβαθρο από όλες τις περιοχές του κόσμου και έδωσε για πρώτη φορά την ευκαιρία να προστατευθούν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Η Διακήρυξη εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στο Παρίσι στις 10 Δεκεμβρίου 1948. 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εγγενή δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτου εθνικότητας, τόπου κατοικίας, φύλου, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, χρώματος, θρησκείας, γλώσσας ή οποιουδήποτε άλλου καθεστώτος.

Όλοι δικαιούμεθα τα ανθρώπινα δικαιώματά μας, χωρίς διακρίσεις. 

Αυτά τα δικαιώματα είναι αλληλένδετα, αλληλεξαρτώμενα και αδιαίρετα. Παρακαλούμε, εστιάστε στα εξής: 

Άρθρο 1

Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. 

Άρθρο 3

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια. 

Άρθρο 18

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. 

Άρθρο 26

Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. 

Άρθρο 27

[01] Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην πνευματική ζωή της κοινότητας, να χαίρεται τις καλές τέχνες και να μετέχει στην επιστημονική πρόοδο και στα αγαθά της.

[02] Καθένας έχει το δικαίωμα να προστατεύονται τα ηθικά και υλικά συμφέροντά του που απορρέουν από κάθε είδους επιστημονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή του.

 

women in music

GLOBAL WOMEN IN MUSIC FOR HUMAN RIGHTS

CALL FOR NEW MUSIC - winners

 

Following the recent adjudication by the International Reading Commission* of “the Call” for Scores of “Global Women in Musics for Human Rights”, it is our great pleasure to announce the WINNERS of said Call:

 

ANNIE FONTANA                  

ITALY           

CARMEN ALFARO MENDEZ     

COSTA RICA     

ELISABETH GONZALES        

URUGUAY

ISABEL GUZMAN PAYES

EL SALVADOR   

JANE MERYLL

USA

JEANNE ZYDELL RUDOLPH

SOUTH AFRICA

KATARINA PUSTINEK RAKKAR   

SLOVENIA

LINDA HIJAZI

JORDAN

MATHILDE GROOSS VIDDAL

NORWAY

SHRUTHI RAJASEKAR

USA

 

 

We are delighted to inform you that the above composers are invited to participate as guests of the Adkins Chiti Foundation Women in Music at the Gala Concert to be held at the Teatro Argentina in Rome on 5th November 2018 where they will receive an Award in the name of Global Women in Music for Human Rights in celebration of the U.N. 70th Anniversary of the Signing of the Declaration of Human Rights. 

Artistic Direction by: M. Damiano Giuranna and M. Erika Zoi  

*we apologise for the delay in publication due to circumstances beyond our control


 

 

 


 

CHI SIAMO: LA FONDAZIONE ADKINS CHITI

“Se uno dei grandi traguardi del XX secolo è stato l'ingresso delle donne nei settori dell'economia, del commercio e delle attività intellettuali, una delle maggiori sfide del XXI secolo è garantire alle compositrici, autrici e creatrici di musica pari opportunità di accesso, avanzamento di carriera e riconoscimento del proprio lavoro nel settore della musica. Solo in questo modo sarà possibile superare una visione mono-culturale, maschile ed obsoleta, del patrimonio culturale ed artistico internazionale, a vantaggio dell'umanità intera”.

La Fondazione: dal 1978 ad oggi

La “Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica” è un’organizzazione internazionale non governativa, con sede a Fiuggi Città (FR), nata nel 1978 dalla volontà della musicista e musicologa Patricia Adkins Chiti. Da 35 anni la Fondazione promuove e sostiene il ruolo delle donne come creatrici e compositrici di musica attraverso una rete che riunisce oltre 27.000 donne - compositrici, creatrici di musica, pedagoghe, musicologhe e musiciste - in 108 paesi e 84 associazioni partner legalmente costituite in 59 paesi diversi. In Italia le associazioni che collaborano con la Fondazione hanno sede a: Bari, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Salerno, Pescara, Ancona, Venezia, Milano, Torino e Roma.

Il mandato della Fondazione è stato sancito nel 1996 nella Dichiarazione di Fiuggi, documento tradotto in 32 lingue e firmato dai membri della rete per riconoscere il contributo delle donne alla cultura ed allo sviluppo, assicurare la loro partecipazione nella formulazione ed implementazione di politiche culturali ad ogni livello, garantire l’accesso a posti decisionali nel mondo della cultura e dello spettacolo e per preservare, promuovere, sostenere e salvaguardare i diritti artistici delle musiciste in ogni comunità.

Leggi tutto...