ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ 

Η μουσική των Γυναικών αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της παγκόσμιας κληρονομιάς - Η ενδυνάμωση των (γυναικών) συνθέτιδων αναγνωρίζει την ικανότητά τους και την δυνατότητα δημιουργίας νέων έργων που αφορούν στον κόσμο, τους διαφορετικούς πολιτισμούς και τα διαφορετικά μουσικά πεδία. 

Η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα.

Ο θεμελιώδης ρόλος των γυναικών στην δημιουργία και την μετάδοση της υλικής και άϋλης πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στην δημιουργία και άσκηση της μουσικής δεν ανήκει μόνο σε έναν λαό ή πολιτισμό, αλλά σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. 

Το Ίδρυμα Adkins Chiti: Γυναίκες στην Μουσική [Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica], έπειτα από πρόσκληση της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να είναι επίσημος εταίρος για τις Εορταστικές Εκδηλώσεις της 70ής Επετείου της Υπογραφής της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κυκλοφορεί και απευθύνει Κάλεσμα σε γυναίκες συνθέτιδες όλων των ηλικιών και σε όλες τις χώρες, για να συνθέσουν μουσική εμπνευσμένη από τον διαρκή αγώνα υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Ειρήνης. 

Δέκα έργα, που θα επιλεγούν από διεθνή Επιτροπή Αναγνώρισης που ορίζεται από το Ίδρυμα, θα παρουσιαστούν και θα ηχογραφηθούν σε μια Συναυλία Γκαλά στο Teatro Argentina της Ρώμης, στις 5 Νοεμβρίου 2018. 

Κανονισμοί: 

1. Το κάλεσμα είναι ανοιχτό προς γυναίκες συνθέτιδες, ετών (α) 8 έως 18 -και- (β) 19 και άνω. 

2. Οι συνθέτιδες μπορούν να υποβάλουν έργα οποιουδήποτε μουσικού ιδιώματος ή είδους. (Σύγχρονο, Κλασσικό, Παραδοσιακό, Popular, Jazz, κ.λ.π.). Τα Κείμενα (όπου δει), σε οποιαδήποτε γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από Μετάφραση στα Αγγλικά. 

3. Η Μουσική πρέπει να είναι γραμμένη σε παραδοσιακή Δυτική Σημειογραφία. Αν κάποια από τις συνθέτιδες δεν δύναται να καταγράψει την μουσική της η ίδια, τότε είναι ευπρόσδεκτη να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες άλλου προσώπου, το όνομα του οποίου οφείλει να συμπεριληφθεί στην αίτηση. 

4. Τα έργα που θα υποβληθούν μπορούν να είναι Νέα ή να έχουν Ερμηνευθεί ξανά στο παρελθόν. Παρακαλούμε, όπως αποστείλατε σε μορφή .PDF. Ηχογραφήσεις έργων δεν θα γίνονται δεκτές. 

5. Κάθε συνθέτις μπορεί να στείλει μόνο ΜΙΑ (1) παρτιτούρα. 

6. Μέγιστη Διάρκεια κάθε Έργου: 6 λεπτά 

7. Κατηγορίες Έργων: 

Σόλο Μουσικό Όργανο (ελεύθερη επιλογή)

Σόλο Φωνή με συνοδεία Ενός (1) έως Τεσσάρων (4) μουσικών οργάνων Χορωδία (S.A.T.B.) με ή άνευ συνοδείας Πιάνου

Μουσικό Σύνολο 8 έως 12 οργάνων 

8. Επίσης, Βιογραφικό (10 γραμμές), συμπεριλαμβανομένης της Εθνικότητας, Έτους και Τόπου Γέννησης, Τόπου Κατοικίας, Email Επικοινωνίας. | Μορφή Κειμένου: WORD (Times New Roman | 12) 

9. Οι αιτήσεις των συνθέτιδων ηλικίας κάτω των ή έως 18 ετών πρέπει να συνοδεύονται από υπογεγραμμένο έγγραφο από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους (οικογένεια, σχολείο, καθηγητές), το οποίο θα αποδεικνύει ότι επιτρέπεται η συμμετοχή τους, καθώς επίσης ότι το υποβαλλόμενο έργο πρόκειται για πρωτότυπη σύνθεση της δημιουργού. 

10. Προθεσμία Υποβολής: 30 Ιουνίου 2018

11. Παρακαλούμε, όπως αποστείλατε το υλικό (Παρτιτούρες και Πληροφορίες) στην ακόλουθη ηλεκτρονική 

11. διεύθυνση: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. αναγράφοντας «GWIM4Human Rights» στον τίτλο του email. 12. No submission fee 

12. No submission fee 

------

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου [Universal Declaration of Human Rights (UDHR)] αποτελεί ένα έγγραφο - ορόσημο στην ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σχεδιάστηκε από αντιπροσώπους με νομικό και πολιτιστικό υπόβαθρο από όλες τις περιοχές του κόσμου και έδωσε για πρώτη φορά την ευκαιρία να προστατευθούν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Η Διακήρυξη εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στο Παρίσι στις 10 Δεκεμβρίου 1948. 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εγγενή δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτου εθνικότητας, τόπου κατοικίας, φύλου, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, χρώματος, θρησκείας, γλώσσας ή οποιουδήποτε άλλου καθεστώτος.

Όλοι δικαιούμεθα τα ανθρώπινα δικαιώματά μας, χωρίς διακρίσεις. 

Αυτά τα δικαιώματα είναι αλληλένδετα, αλληλεξαρτώμενα και αδιαίρετα. Παρακαλούμε, εστιάστε στα εξής: 

Άρθρο 1

Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. 

Άρθρο 3

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια. 

Άρθρο 18

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. 

Άρθρο 26

Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. 

Άρθρο 27

[01] Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην πνευματική ζωή της κοινότητας, να χαίρεται τις καλές τέχνες και να μετέχει στην επιστημονική πρόοδο και στα αγαθά της.

[02] Καθένας έχει το δικαίωμα να προστατεύονται τα ηθικά και υλικά συμφέροντά του που απορρέουν από κάθε είδους επιστημονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή του.

XVII DONNE IN MUSICA 2020 - International Festival

 

[ Scarica ]

 


 

 

Berliner Philharmonie, International Music Competition

[ Leggi tutto ]


 

22 Marzo 2019
Gigliola Zecchi Balsamo, Costa: è stata una grande amica, una cittadina del mondo.

Si è spenta giovedì Gigliola Zecchi Balsamo, già vice Presidente della Fondazione Donne in Musica e una dei fondatori della World Youth Orchestra.
[ Leggi tutto ]


Notizie sul 38°Concorso Internazionale di Violino"PREMIO RODOLFO LIPIZER", 6-15 IX 2019

SCHEDA D'ISCRIZIONE - da rispedire alla Segreteria del Concorso Internazionale di Violino "Premio Rodolfo Lipizer", 34170 GORIZIA GO, ITALIA, Via don Giovanni Bosco 91, ENTRO IL 30 APRILE 2019.

------ * ------

Information about 38th International Violin Competition "RODOLFO LIPIZER PRIZE", 6-15 IX 2019
APPLICATION FORM - This application form should be sent to the Secretariat of the International Violin Competition "Rodolfo Lipizer Prize", 34170 GORIZIA GO, ITALIA, Via don Giovanni Bosco 91, WITHIN APRIL 30th, 2019.

------ * ------

38ème Concours International de Violon "PRIX RODOLFO LIPIZER" 6-15 IX 2019
FICHE D'INSCRIPTION - Fiche à retourner au Secrétariat du Concours International du Violon "Premio Rodolfo Lipizer", 3417O GORIZIA GO, ITALIA, Via don Giovanni Bosco 91, AVANT LE 30 AVRIL 2019.

------ * ------

Nachrichten über den 38. Internationalen Violine Wettbewerb "RODOLFO LIPIZER PREIS" 6-15 IX 2019
ANMELDEFORMULAR – An das Sekretariat des Internationalen Violinwettbewerbs "Rodolfo-Lipizer-Preis", 34170 GORIZIA GO, ITALIA, Via Don Giovanni Bosco 91, BIS ZUM 30. APRIL 2019 zurückschicken.

------ * ------

Admisión al 38º Concurso Internacional de Violín "PREMIO RODOLFO LIPIZER" 6-15 IX 2019

FICHADE INSCRIPCION - De enviar de nuevo a la secretaría del concurso internacional de violín "Premio Rodolfo Lipizer", 34170 GORIZIA GO, ITALIA, Via Don Giovanni Bosco 91, DENTRO DEL 30 ABRIL 2019.

------ * ------

 


 

 

  


 

   

CREATIVE EUROPE: NEXT STEPS

On 22 January 2019, the Committee for Culture and Education (CULT) in the European Parliament will discuss the proposal for the new Creative Europe programme (2021-2027). The basis for the discussion will be the draft report and amendments of rapporteur Silvia Costa which was published in October and the draft amendments. The vote on the draft report and the additional amendments (part I and part II) is scheduled for 20 February 2019. You can follow the debate in the CULT committee via livestream on the website of the European Parliament.

The Council of the European Union, made up of the Ministers for Culture and Education from the Member States, agreed its position (partial general approach) on the Creative Europe proposal in December 2018. It is the mandate for the negotiation with the European Parliament which will begin this year. The agreement does not include the budget for the future Creative Europe programme, since the final amounts will depend on the agreement reached on the next Multiannual Financial Framework (MFF).

 


 

COUNCIL WORK PLAN ON CULTURE 2019-2022

The Council conclusions on the Work Plan for Culture 2019-2022 were published on 30 November, and include five 5 priorities:

A. Sustainability in cultural heritage

B. Cohesion and well-being

C. An ecosystem supporting artists, cultural and creative professionals and European content

D. Gender equality

E. International cultural relations

In addition, digitalisation and cultural statistics are included as “important horizontal issues”. Each priority lists several topics to be addressed over the next few years. Priority C also includes the topic “Diversity and competitiveness of the music sector”. Based on Music Moves Europe, experts will exchange information on public policies to promote the mobility of artists and the circulation of local repertoire within and beyond Europe. Other topics in the Work Plan include Artistic freedom and Status and working conditions of artists and cultural and creative professionals.


 

EUROPEAN FRAMEWORK FOR ACTION ON CULTURAL HERITAGE 

At the closing conference of the European Year of Cultural Heritage 2018 (EYCH) in Vienna in December, the European Commission presented the first-ever European Framework for Action on Cultural Heritage. It aims to build on the achievements of the EYCH and establishes a set of 4 principles and 5 main areas of continued action. It was developed through regular exchanges with EU Member States, the European Parliament, civil society organisations, cultural operators and international organisations such as the Council of Europe and UNESCO. The European Framework for Action on Cultural Heritage establishes a Cultural Heritage Forum that will meet at least once a year.

Learn more about the outcomes of the European Year of Cultural Heritage here. 


 

</t

 

 COMUNICATO STAMPA

 

Concerto di Gala Global Women in Musics for Human Rights 

in onore di Patricia Adkins Chiti

 

 

Il 5 novembre 2018, al Teatro Argentina, ore 21, si terrà il concerto di gala della Fondazione Adkins Chiti Donne in Musica nell'ambito delle celebrazioni del 70° Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani in cui si esibiranno le 10 finaliste scelte della chiamata a nuova musica dedicata a sole donne di tutti i paesi del mondo.