ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ 

Η μουσική των Γυναικών αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της παγκόσμιας κληρονομιάς - Η ενδυνάμωση των (γυναικών) συνθέτιδων αναγνωρίζει την ικανότητά τους και την δυνατότητα δημιουργίας νέων έργων που αφορούν στον κόσμο, τους διαφορετικούς πολιτισμούς και τα διαφορετικά μουσικά πεδία. 

Η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα.

Ο θεμελιώδης ρόλος των γυναικών στην δημιουργία και την μετάδοση της υλικής και άϋλης πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στην δημιουργία και άσκηση της μουσικής δεν ανήκει μόνο σε έναν λαό ή πολιτισμό, αλλά σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. 

Το Ίδρυμα Adkins Chiti: Γυναίκες στην Μουσική [Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica], έπειτα από πρόσκληση της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να είναι επίσημος εταίρος για τις Εορταστικές Εκδηλώσεις της 70ής Επετείου της Υπογραφής της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κυκλοφορεί και απευθύνει Κάλεσμα σε γυναίκες συνθέτιδες όλων των ηλικιών και σε όλες τις χώρες, για να συνθέσουν μουσική εμπνευσμένη από τον διαρκή αγώνα υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Ειρήνης. 

Δέκα έργα, που θα επιλεγούν από διεθνή Επιτροπή Αναγνώρισης που ορίζεται από το Ίδρυμα, θα παρουσιαστούν και θα ηχογραφηθούν σε μια Συναυλία Γκαλά στο Teatro Argentina της Ρώμης, στις 5 Νοεμβρίου 2018. 

Κανονισμοί: 

1. Το κάλεσμα είναι ανοιχτό προς γυναίκες συνθέτιδες, ετών (α) 8 έως 18 -και- (β) 19 και άνω. 

2. Οι συνθέτιδες μπορούν να υποβάλουν έργα οποιουδήποτε μουσικού ιδιώματος ή είδους. (Σύγχρονο, Κλασσικό, Παραδοσιακό, Popular, Jazz, κ.λ.π.). Τα Κείμενα (όπου δει), σε οποιαδήποτε γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από Μετάφραση στα Αγγλικά. 

3. Η Μουσική πρέπει να είναι γραμμένη σε παραδοσιακή Δυτική Σημειογραφία. Αν κάποια από τις συνθέτιδες δεν δύναται να καταγράψει την μουσική της η ίδια, τότε είναι ευπρόσδεκτη να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες άλλου προσώπου, το όνομα του οποίου οφείλει να συμπεριληφθεί στην αίτηση. 

4. Τα έργα που θα υποβληθούν μπορούν να είναι Νέα ή να έχουν Ερμηνευθεί ξανά στο παρελθόν. Παρακαλούμε, όπως αποστείλατε σε μορφή .PDF. Ηχογραφήσεις έργων δεν θα γίνονται δεκτές. 

5. Κάθε συνθέτις μπορεί να στείλει μόνο ΜΙΑ (1) παρτιτούρα. 

6. Μέγιστη Διάρκεια κάθε Έργου: 6 λεπτά 

7. Κατηγορίες Έργων: 

Σόλο Μουσικό Όργανο (ελεύθερη επιλογή)

Σόλο Φωνή με συνοδεία Ενός (1) έως Τεσσάρων (4) μουσικών οργάνων Χορωδία (S.A.T.B.) με ή άνευ συνοδείας Πιάνου

Μουσικό Σύνολο 8 έως 12 οργάνων 

8. Επίσης, Βιογραφικό (10 γραμμές), συμπεριλαμβανομένης της Εθνικότητας, Έτους και Τόπου Γέννησης, Τόπου Κατοικίας, Email Επικοινωνίας. | Μορφή Κειμένου: WORD (Times New Roman | 12) 

9. Οι αιτήσεις των συνθέτιδων ηλικίας κάτω των ή έως 18 ετών πρέπει να συνοδεύονται από υπογεγραμμένο έγγραφο από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους (οικογένεια, σχολείο, καθηγητές), το οποίο θα αποδεικνύει ότι επιτρέπεται η συμμετοχή τους, καθώς επίσης ότι το υποβαλλόμενο έργο πρόκειται για πρωτότυπη σύνθεση της δημιουργού. 

10. Προθεσμία Υποβολής: 30 Ιουνίου 2018

11. Παρακαλούμε, όπως αποστείλατε το υλικό (Παρτιτούρες και Πληροφορίες) στην ακόλουθη ηλεκτρονική 

11. διεύθυνση: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. αναγράφοντας «GWIM4Human Rights» στον τίτλο του email. 12. No submission fee 

12. No submission fee 

------

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου [Universal Declaration of Human Rights (UDHR)] αποτελεί ένα έγγραφο - ορόσημο στην ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σχεδιάστηκε από αντιπροσώπους με νομικό και πολιτιστικό υπόβαθρο από όλες τις περιοχές του κόσμου και έδωσε για πρώτη φορά την ευκαιρία να προστατευθούν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Η Διακήρυξη εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στο Παρίσι στις 10 Δεκεμβρίου 1948. 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εγγενή δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτου εθνικότητας, τόπου κατοικίας, φύλου, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, χρώματος, θρησκείας, γλώσσας ή οποιουδήποτε άλλου καθεστώτος.

Όλοι δικαιούμεθα τα ανθρώπινα δικαιώματά μας, χωρίς διακρίσεις. 

Αυτά τα δικαιώματα είναι αλληλένδετα, αλληλεξαρτώμενα και αδιαίρετα. Παρακαλούμε, εστιάστε στα εξής: 

Άρθρο 1

Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. 

Άρθρο 3

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια. 

Άρθρο 18

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. 

Άρθρο 26

Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. 

Άρθρο 27

[01] Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην πνευματική ζωή της κοινότητας, να χαίρεται τις καλές τέχνες και να μετέχει στην επιστημονική πρόοδο και στα αγαθά της.

[02] Καθένας έχει το δικαίωμα να προστατεύονται τα ηθικά και υλικά συμφέροντά του που απορρέουν από κάθε είδους επιστημονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή του.

 

 

 COMUNICATO STAMPA

 

Concerto di Gala Global Women in Musics for Human Rights 

in onore di Patricia Adkins Chiti

 

 

Il 5 novembre 2018, al Teatro Argentina, ore 21, si terrà il concerto di gala della Fondazione Adkins Chiti Donne in Musica nell'ambito delle celebrazioni del 70° Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani in cui si esibiranno le 10 finaliste scelte della chiamata a nuova musica dedicata a sole donne di tutti i paesi del mondo.

Saranno presenti autorità come Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo, Kate Gilmore, Deputato del’’Alta Commissione delle Nazioni Unite, Mary Honeyball, Membro onorario del Parlamento Europeo, Veronica Birga, Chief, Women's Human Rights and Gender Section, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Silvia Costa europarlamentare del PD.

Un evento globale importante ideato da Patricia Adkins Chiti, fondatrice e presidente della Fondazione Donne in Musica (FACDIM), che è venuta a mancare lo scorso giugno, mentre lavorava a questo progetto ideato per aiutare e potenziare donne compositrici di tutto il mondo a poter emergere. FACDIM promuove e sostiene compositrici e creatrici di musica di ogni nazionalità attraverso una propria rete di 27.000 autrici, esecutrici, musicologhe e ricercatrici in 113 paesi tramite concerti ed eventi. Incoraggia il rispetto per la diversità culturale e creatività delle donne, in linea con la Convenzione sulla Diversità Culturale dell’UNESCO del 2005.

Grazie ad amiche e amici della Fondazione e in particolare alla neo Presidente Valerie Baxter (ex presidente di PWA Rome) e alla vice Presidente Gigliola Zecchi, e con il sostegno della Fondazione Cariplo e dell’Ufficio di Rappresentanza in Italia  del Parlamento Europeo, abbiamo potuto mantenere fede all’impegno di Patricia realizzando questa serata che sarà anche una occasione per rendere omaggio ad una donna, un’artista , una musicologa straordinaria che ha dedicato la sua vita alla “missione” di promuovere nel mondo la conoscenza e il ruolo delle compositrici e musiciste .

L’evento “Global Women in Musics For Human Rights” presenterà i brani delle dieci compositrici finaliste della call internazionale bandita dalla Fondazione. Il concerto sarà realizzato con musiche ispirate ai diritti umani, create dalle vincitrici ed eseguite dall'Orchestra di Roma Sinfonietta, Direttore Fabio Maestri e dal Coro di Voci Bianche del Teatro dell'Opera di Roma, Maestro Isabella Giorcelli, Direzione Artistica dei Maestri Erika Zoi
Damiano Giuranna 

 

Per informazioni e comunicazioni: www.donneinmusica.org e http://www.facebook.com/donneinmusica.org

 

 

 

 


 

CHI SIAMO: LA FONDAZIONE ADKINS CHITI

“Se uno dei grandi traguardi del XX secolo è stato l'ingresso delle donne nei settori dell'economia, del commercio e delle attività intellettuali, una delle maggiori sfide del XXI secolo è garantire alle compositrici, autrici e creatrici di musica pari opportunità di accesso, avanzamento di carriera e riconoscimento del proprio lavoro nel settore della musica. Solo in questo modo sarà possibile superare una visione mono-culturale, maschile ed obsoleta, del patrimonio culturale ed artistico internazionale, a vantaggio dell'umanità intera”.

La Fondazione: dal 1978 ad oggi

La “Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica” è un’organizzazione internazionale non governativa, con sede a Fiuggi Città (FR), nata nel 1978 dalla volontà della musicista e musicologa Patricia Adkins Chiti. Da 35 anni la Fondazione promuove e sostiene il ruolo delle donne come creatrici e compositrici di musica attraverso una rete che riunisce oltre 27.000 donne - compositrici, creatrici di musica, pedagoghe, musicologhe e musiciste - in 108 paesi e 84 associazioni partner legalmente costituite in 59 paesi diversi. In Italia le associazioni che collaborano con la Fondazione hanno sede a: Bari, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Salerno, Pescara, Ancona, Venezia, Milano, Torino e Roma.

Il mandato della Fondazione è stato sancito nel 1996 nella Dichiarazione di Fiuggi, documento tradotto in 32 lingue e firmato dai membri della rete per riconoscere il contributo delle donne alla cultura ed allo sviluppo, assicurare la loro partecipazione nella formulazione ed implementazione di politiche culturali ad ogni livello, garantire l’accesso a posti decisionali nel mondo della cultura e dello spettacolo e per preservare, promuovere, sostenere e salvaguardare i diritti artistici delle musiciste in ogni comunità.

Leggi tutto...