GLOBAL WOMEN IN MUSIC FOR HUMAN RIGHTS 

UPPROP FÖR NY MUSIK 

Musik som hyllar de mänskliga rättigheterna – av kvinnliga kompositörer i alla åldrar, från alla delar av världen och i varje stil och genre! 

Kvinnors musik är en väsentlig del av världsarvet - Att synliggöra kvinnliga kompositörer uppmärksammar deras förmåga och potential att skapa nya verk som utgår från världen, olika kulturer och musikfält.

Musik känner inga gränser. 

Kvinnors grundläggande roll i skapandet och överförandet av påtagliga och mer abstrakta kulturarv och i skapandet och praktiserandet av musik tillhör inte ett folk eller en kultur, det tillhör hela mänskligheten. 

I år är det 70 år sedan FN:s generalförsamling antog deklarationen för mänskliga rättigheter. Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica har utsetts till att bli officiell partner för jubileet och uppmanar kvinnliga kompositörer i alla åldrar och från alla delar av världen att komponera musik inspirerad av den pågående kampen för mänskliga rättigheter och för fred. 

Tio verk utsedda av en internationell jury kommer att framföras och spelas in under en galakonsert på Teatro Argentina i Rom den 5 november. 

Föreskrifter: 

1. Anmälan är öppen för flickor och kvinnor från 8 år och uppåt. 

2. Kompositörer kan skicka in verk i alla musikaliska idiom och genrer. (Nutida, klassiskt, traditionellt, populärmusik, jazz, etc.) Då text tillämpas måste det, oavsett språk, även skickas in en engelsk översättning. 

3. Musik måste noteras med traditionell notation. Om en kompositör inte har möjlighet att själv notera sin musik kan den ta hjälp av någon, vars namn ska anges. 

4. Inlämnade verk ska vara helt nya eller nyligen uppförda och ska skickas som PDF. Vänligen skicka inte inspelningar. 

5. Varje kompositör kan ansöka med ETT verk. 

6. Verkets längd får inte överstiga 5 minuter. 

7. Kategorier för ansökan: Soloinstrument, Soloröst med ett till fyra instrument, Kör, SATB, med eller utan pianoforte, Ensemble med 8 till 12 instrument (Vänligen notera att musikerna kommer att vara av alla kön). 

8. Skicka även in ett cv på 10 rader där nationalitet och födelsedatum anges, samt födelseplats, bostadsort och e-postadress. 

9. Kompositörer upp till och med 18 år ska till sin ansökan bifoga ett brev signerat av antingen familj, skola eller lärare som godkänner medverkan och bekräftar att verket är ett originalverk av kompositören i fråga. 

10. Sista ansökningsdag är 30 juni 2018. 

11. Vänligen skicka ansökan till Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Märk ansökan med: GWIM4Human Rights. 

12. Det kostar inget att ansöka, 

 

VIKTIG INFORMATION: 

VAD INNEBÄR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA? 

Deklarationen om de mänskliga rättigheterna är en milstolpe i arbetet för att främja alla människors lika värde.

Deklarationen utarbetades av representanter med juridisk och kulturell bakgrund från alla världens regioner och fastställde för första gången att de grundläggande mänskliga rättigheterna är universellt skyddade. Deklarationen antogs av FN: s generalförsamling i Paris den 10 december 1948. 

Mänskliga rättigheter är rättigheter som gäller för alla människor, oavsett nationalitet, bostadsort, kön, nationellt eller etniskt ursprung, färg, religion, språk eller någon annan omständighet.

Vi har alla rätt till våra mänskliga rättigheter, utan diskriminering. 

De mänskliga rättigheterna hänger ihop, är beroende av varandra och är odelbara. 

Inspireras av dessa i ditt skapande: 

Artikel 1. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Artikel 3. Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 18. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 26. Var och en har rätt till utbildning.

Artikel 27. Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman.