GLOBALNO SVE ŽENE U MUZICI ZA LJUDSKA PRAVA

POZIV ZA NOVU MUZIKU

POZIV ZA MUZIKU KOJA OBELEŽAVA LJUDSKA PRAVA-ZA DEVOJKE I ŽENE KOMPOZITORE SVIH UZRASTA, U SVAKOM DELU SVETA, U SVAKOM STILU I ŽANRU! 

Muzika žene kompozitora čini esencijalni deo svetske baštine- osnaživanje žene kompozitora prepoznaje njihove sposobnosti i potencijale za kreiranje novih dela koja obuhvataju svet, različite kulture i oblasti u muzici. 

Muzika ne poznaje granice.

Osnovna uloga žena u kreiranju i prenošenju materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa u stvaranju i izvođenju muzike koja pripada ne samo ljudima iz sveta kulture, već́ kompletnom čovečanstvu. 

Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica (Fondacija) na poziv visokog Komesara za ljudska prava u Ujedinjenim nacijama (UN) pozvana je da bude zvanični partner za proslavu 70-te godišnjice potpisivanja univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i cirkularnog poziva ženama kompozitorima svih uzrasta i iz svih zemalja da stvaraju muziku inspirisanu tekućoj borbi za ljudska prava i mir. 

Deset radova-kompozicija izabranih od strane internacionalne Čitalačke Komisije čije je članove odredila Fondacija biće izvedene i snimljene na Gala koncertu u Teatru Arđentina (Teatro Argentina) u Rimu 5. novembra. 

Pravila: 

1. Ovaj poziv je otvoren za:

(a) devojke od 8 do 18 godina

(b) žene od 19 godina pa naviše.  

2. Kompozitorke mogu poslati dela u bilo kom muzičkom idiomu ili žanru (savremena, klasična, tradicionalna, popularna, džez...). Tekstovi (gde je predviđeno) mogu biti na bilo kom jeziku, ali moraju biti praćeni prevodom na engleski jezik. 

3. Muzika mora biti napisana u tradicionalnoj notaciji. Ako kompozitorka ne može da napiše svoju muziku, ona može koristiti usluge nekog drugog koji bi za nju to uradio i čije ime mora biti navedeno. 

4. Poslati radovi mogu biti novi ili da su već izvedeni, i moraju biti poslati u PDF formatu. Nije potrebno poslati snimak. 

5. Svaka kompozitorka može poslati samo JEDNU kompoziciju.  

6. Trajanje kompozicije: maksimum 6 minuta

7. Kategorije: Solo instrument, Solo glas sa jednim do četiri instrumenta SATB hor sa jednim do četiri instrumenta, Ansambl od 8 do 12 instrumenata. 

8. Takođe, treba poslati u Vord-u (Word) u fontu Times New Roman 12, 10 redova iz biografije gde mora stajati i: nacionalnost, datum i mesto rođenja, mesto boravka i kontakti (email posebno). 

9. Devojke od 18 i manje godina moraju uz prijavu dostaviti i potvrdu porodice (ili staratelja), škole ili nastavnika koji potvrđuju učešće i da se radi o originalnom delu. 

10. Rok za dostavljanje: 30. jun 2018. godine

11. Molimo pošaljite note na email adresu: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. sa naznakom: GWIM4Human Rights

12. Nije potrebno platiti prijavu. 

 

VAŽNE INFORMACIJE: 

ŠTA SU LJUDSKA PRAVA? 

Univerzalna Deklaracija o Ljudskim Pravima (UDHR na engleskom) je važan dokument u istoriji ljudskih prava.

Izradili su je predstavnici sa pravnim i kulturnim poreklom iz svih delova sveta, koja su po prvi put ustanovljena prava i univerzalno zaštićena. Deklaraciju je usvojila Skupština UN-a koja je bila održana u Parizu 10. decembra 1948. godine. 

Ljudska prava su prava koja pripadaju svim ljudskim bićima, bez obzira na nacionalnost, mesto življenja, polu, nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti, boji kože, verskim preseljenjima, jeziku ili nekom drugom statusu.

Svi mi imamo pravo na ostvarivanju ljudskih prava bez diskriminacije.

Ova prava su međusobno povezana, nezavisna i nedeljiva. 

Molim vas razmišljajte o: 

Član 1. Sva ljudska bića su rođena kao slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. 

Član 3. Svako ima pravo na život, slobodu i bezbednost. 

Član 18. Svako ima pravo na slobodu misli, savesti i veroispovesti. 

Član 26. Svako ima pravo na obrazovanje 

Član 27. Svako ima pravo da slobodno učestvuje u kulturnom životu zajednice, da uživa u umetnosti i zaštiti moralnih i materijalnih interesa koji proizlaze iz bilo koje umetničke produkcije čija je on ili ona autor.