ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ 

Η μουσική των Γυναικών αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της παγκόσμιας κληρονομιάς - Η ενδυνάμωση των (γυναικών) συνθέτιδων αναγνωρίζει την ικανότητά τους και την δυνατότητα δημιουργίας νέων έργων που αφορούν στον κόσμο, τους διαφορετικούς πολιτισμούς και τα διαφορετικά μουσικά πεδία. 

Η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα.

Ο θεμελιώδης ρόλος των γυναικών στην δημιουργία και την μετάδοση της υλικής και άϋλης πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στην δημιουργία και άσκηση της μουσικής δεν ανήκει μόνο σε έναν λαό ή πολιτισμό, αλλά σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. 

Το Ίδρυμα Adkins Chiti: Γυναίκες στην Μουσική [Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica], έπειτα από πρόσκληση της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να είναι επίσημος εταίρος για τις Εορταστικές Εκδηλώσεις της 70ής Επετείου της Υπογραφής της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κυκλοφορεί και απευθύνει Κάλεσμα σε γυναίκες συνθέτιδες όλων των ηλικιών και σε όλες τις χώρες, για να συνθέσουν μουσική εμπνευσμένη από τον διαρκή αγώνα υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Ειρήνης. 

Δέκα έργα, που θα επιλεγούν από διεθνή Επιτροπή Αναγνώρισης που ορίζεται από το Ίδρυμα, θα παρουσιαστούν και θα ηχογραφηθούν σε μια Συναυλία Γκαλά στο Teatro Argentina της Ρώμης, στις 5 Νοεμβρίου 2018. 

Κανονισμοί: 

1. Το κάλεσμα είναι ανοιχτό προς γυναίκες συνθέτιδες, ετών (α) 8 έως 18 -και- (β) 19 και άνω. 

2. Οι συνθέτιδες μπορούν να υποβάλουν έργα οποιουδήποτε μουσικού ιδιώματος ή είδους. (Σύγχρονο, Κλασσικό, Παραδοσιακό, Popular, Jazz, κ.λ.π.). Τα Κείμενα (όπου δει), σε οποιαδήποτε γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από Μετάφραση στα Αγγλικά. 

3. Η Μουσική πρέπει να είναι γραμμένη σε παραδοσιακή Δυτική Σημειογραφία. Αν κάποια από τις συνθέτιδες δεν δύναται να καταγράψει την μουσική της η ίδια, τότε είναι ευπρόσδεκτη να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες άλλου προσώπου, το όνομα του οποίου οφείλει να συμπεριληφθεί στην αίτηση. 

4. Τα έργα που θα υποβληθούν μπορούν να είναι Νέα ή να έχουν Ερμηνευθεί ξανά στο παρελθόν. Παρακαλούμε, όπως αποστείλατε σε μορφή .PDF. Ηχογραφήσεις έργων δεν θα γίνονται δεκτές. 

5. Κάθε συνθέτις μπορεί να στείλει μόνο ΜΙΑ (1) παρτιτούρα. 

6. Μέγιστη Διάρκεια κάθε Έργου: 6 λεπτά 

7. Κατηγορίες Έργων: 

Σόλο Μουσικό Όργανο (ελεύθερη επιλογή)

Σόλο Φωνή με συνοδεία Ενός (1) έως Τεσσάρων (4) μουσικών οργάνων Χορωδία (S.A.T.B.) με ή άνευ συνοδείας Πιάνου

Μουσικό Σύνολο 8 έως 12 οργάνων 

8. Επίσης, Βιογραφικό (10 γραμμές), συμπεριλαμβανομένης της Εθνικότητας, Έτους και Τόπου Γέννησης, Τόπου Κατοικίας, Email Επικοινωνίας. | Μορφή Κειμένου: WORD (Times New Roman | 12) 

9. Οι αιτήσεις των συνθέτιδων ηλικίας κάτω των ή έως 18 ετών πρέπει να συνοδεύονται από υπογεγραμμένο έγγραφο από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους (οικογένεια, σχολείο, καθηγητές), το οποίο θα αποδεικνύει ότι επιτρέπεται η συμμετοχή τους, καθώς επίσης ότι το υποβαλλόμενο έργο πρόκειται για πρωτότυπη σύνθεση της δημιουργού. 

10. Προθεσμία Υποβολής: 30 Ιουνίου 2018

11. Παρακαλούμε, όπως αποστείλατε το υλικό (Παρτιτούρες και Πληροφορίες) στην ακόλουθη ηλεκτρονική 

11. διεύθυνση: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. αναγράφοντας «GWIM4Human Rights» στον τίτλο του email. 12. No submission fee 

12. No submission fee 

------

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου [Universal Declaration of Human Rights (UDHR)] αποτελεί ένα έγγραφο - ορόσημο στην ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σχεδιάστηκε από αντιπροσώπους με νομικό και πολιτιστικό υπόβαθρο από όλες τις περιοχές του κόσμου και έδωσε για πρώτη φορά την ευκαιρία να προστατευθούν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Η Διακήρυξη εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στο Παρίσι στις 10 Δεκεμβρίου 1948. 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εγγενή δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτου εθνικότητας, τόπου κατοικίας, φύλου, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, χρώματος, θρησκείας, γλώσσας ή οποιουδήποτε άλλου καθεστώτος.

Όλοι δικαιούμεθα τα ανθρώπινα δικαιώματά μας, χωρίς διακρίσεις. 

Αυτά τα δικαιώματα είναι αλληλένδετα, αλληλεξαρτώμενα και αδιαίρετα. Παρακαλούμε, εστιάστε στα εξής: 

Άρθρο 1

Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. 

Άρθρο 3

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια. 

Άρθρο 18

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. 

Άρθρο 26

Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. 

Άρθρο 27

[01] Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην πνευματική ζωή της κοινότητας, να χαίρεται τις καλές τέχνες και να μετέχει στην επιστημονική πρόοδο και στα αγαθά της.

[02] Καθένας έχει το δικαίωμα να προστατεύονται τα ηθικά και υλικά συμφέροντά του που απορρέουν από κάθε είδους επιστημονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή του.