Evterpe

EvterpeEvterpe är en ideell förening vars mål är jämställdhet inom det svenska musiklivet.

- Evterpe verkar för att skapa ett mer attraktivt musikklimat för tonsättare, musiker, pedagoger, forskare, journalister och lyssnare.

- Evterpe vill särskilt stödja kvinnor som arbetar inom musikområden som traditionellt sett inte betraktas som kvinnliga.

- Evterpe arrangerar konserter inom alla musikgenrer samt seminarier, föreläsningar, workshops och temadagar i Stockholm med omnejd.

- Evterpe vill fungera som ett nätverk och forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte för kvinnor i musiklivet

Under de senaste åren har Evterpes intresse av kvinnliga tonsättare ökat, framför allt för de nu icke levande. Detta intresse resulterade i att föreningen under år 2009 gav ut nothäftet ”Gömda skatter”. Nothäftet innehåller totalt 16 sånger från fem sekel, från barock till nutid, och är alla komponerade av kvinnliga tonsättare. Majoriteten av sångerna hade aldrig tidigare varit utgivna och flera av dem fanns enbart i handskrift. Häftet går att köpa direkt via Evterpe.

 

en

Evterpe is a nonprofit organization whose goal is equality in the Swedish music scene.

- Evterpe aims to create a more attractive climate for music composers, musicians, educators, reserchers, journalists and listeners.

- Evterpe´s fundamental goal is to support women working with culture characterized as masculine.

- Evterpe organizes concerts in all musical genres, as well as seminars, lectures, workshops and theme days in Stockholm and the local region.

- Evterpe wants to function as a network and forum for exchange of experience and knowledge of women in the music scene.

In recent years, Evterpes interest in female composers has increased, especially in the non-living. This interest resulted in the publication of the music book "Hidden Treasures" in 2009. The book contains a total of 16 songs from five centuries, from baroque to contemporary music, and are all composed by women. The majority of the songs had never been released and several of them only existed in the original, handwritten, copies. The music book can be ordered directly from Evterpe.

 

Evterpe - Stockholm

Christina Falk, Presidente of Evterpe – Stockholm
Persson   Nejlikevägen 14
650 Tullinge, Sweden

www.evterpe.se

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.