Impra Sweden

impra-swedenImpra är en förening och ett nätverk som bildades 2006 på initiativ av Lina Nyberg och Gunilla Törnfeldt (f. Hedin). Namnet är en ordlek av ordet ”improvisation” med en feminin ändelse. IMPRA är inte en kvinnoförening men föreningens syfte är främst att stödja och främja kvinnliga musiker som arbetar med improvisation oavsett genre. IMPRA är öppen för alla som delar föreningens mål och visioner oavsett kön, sexuell läggning och härkomst.

IMPRA har på fem år utvecklats till att vara en viktig och inflytelserik del i Sveriges jazzliv. Föreningen har sedan år 2007 erhållit statligt verksamhetsbidrag och arbetar både förebyggande och konfrontativt. IMPRAS tre största lokala regioner driver klubbar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Föreningen fungerar som ett bollplank och samarbetspartner till de största jazzfestivalerna, organisationerna, institutionerna och skolorna i Sverige, för att hjälpa dem i sitt jämställdhetsarbete. På IMPRAS hemsida kartläggs och presenteras kvinnliga musiker. I sitt nyhetsbrev tipsar de sina medlemmar om stipendier, bidragsansökningar, festivaler och annan viktig information. Tillsammans med en jämställdhetskonsult och Kungliga Musikhögskolan anordnar de fortbildningskurser i genus och jämställdhet för musiklärare. Styrelsemedlemmar deltar ofta i debattpaneler eller kan uttala sig i media i jämställdhetsfrågor för att diskutera eventuella problem och förslag på förändringar. Som ringar på vattnet av bildandet av föreningen startade danska musiker år 2008 ett eget IMPRA i Danmark och en liknande organisation är också på väg att bildas i Österrike.

Styrelse
Ordförande: Anna Lundqvist   Vice ordförande: Lina Nyberg
Kassör: Erika Angell

Ledamöter
Anna Roxenholt (Sekreterare)
Carolina Wallin Perez (Region IMPRA Öst)
Jenny Gustafsson (Region IMPRA Väst)
Linnéa Henriksson (Region IMPRA Syd)
Petra Ahlmark (Suppleant)   Joakim Milder (Suppleant)

 

impra-sweden01en

Impra is an organisation and network formed in 2006 by Lina Nyberg and Gunilla Törnfeldt (b. Hedin). The name of the organisation is a quibble combining the word ”improvisation” with a feminine ending. IMPRA does not aspire to be a women’s organization, but the primary purpose of their activity is to support and promote women musicians who works with improvisation in any form regardless of genre. IMPRA is open for everyone who shares the goals and visions of the organisation, regardless of gender, sexual preference, or ethnic origin.

In the last five years, IMPRA has become an important and influential part of the jazz scene in Sweden. The organisation has since 2007 received government grants and works both with measures of prevention and confrontation. The three biggest local regions organise concerts in Stockholm, Gothenburg and Malmö. The organisation acts as a sounding board or partner to the biggest jazz festivals, organisations, institutions and schools in Sweden, to help them in their work with gender and equality. On the homepage of IMPRA they chart and present women musicians. In their newsletter they supply their members with information about scholarships, grants applications, festivals and other important data. Together with a gender consultant and the Royal College of Music they organize courses in gender and equality for music teachers. Board members of IMPRA also often participate in panel discussions or give comments or statements in media on issues of equality in music.   As a direct impact of the founding of IMPRA in Sweden, Danish women musicians launched their own IMPRA in Denmark in 2008 and another new IMPRA organisation is about to be founded by women musicians in Austria.

Board of directors
Chairman: Anna Lundqvist
Vice Chairman: Lina Nyberg   Treasure: Erika Angell

Board members
Anna Roxenholt (Secretary)
Carolina Wallin Perez (region IMPRA East)
Jenny Gustafsson (region IMPRA West)
Linnéa Henriksson (region IMPRA South)
Petra Ahlmark (alternate member) Joakim Milder (alternate member)

 

Impra

President - Lina Nyberg
Ragvaldsgatan 19 B
118 46 Stockholm - Sweden

www.linanyberg.se
www.impra.se
www.myspace.com/impramusic

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.