Impra

impradannet for at visualisere og støtte kvinder i musik, hovedsagelig i genrerne jazz / impro / electronica og alternativ musik - enhver genre, der omfatter improvisation. IMPRA blev født i foråret 2008.Vi er nu 10 medlemmer i bestyrelsen og omkring 120 er tilknyttet vores netværk. Meget få musikere, komponister, lærere, arrangører og journalister / anmeldere inden for jazz / impro / electronica og alternativ musik i Skandinavien er kvinder.

Dette var grunden til, at en gruppe svenske musikere og komponister i 2006 skabte den svenske IMPRA til at visualisere, støtte og inspirere kvinder i musik. Det svenske initiativ er nu blevet fulgt op af et dansk IMPRA. Vores hovedformål er at diskutere denne forskel, og skabe et netværk, hvor kvinder i musikken bliver synliggjort:

  • Vi håber at kunne inspirere nye, musikere og instrumentalister derude

  • Vi ønsker at udveksle professionelle erfaringer med andre kvindelige musikere og komponister

  • Vi ønsker at drøfte den store forskel i antallet af mænd og antallet af kvinder i genrerne jazz / impro / electronica og alternativ musik

  • Vi ønsker at hjælpe flere piger i musikskoler til at blive bevidste om deres muligheder som instrumentalister og komponister

  • Vi ønsker at arrangere koncerter, festivaler og foredrag med fokus på kvinder i musik.

impra-membersI løbet af det sidste år har vi blandt andet været med til at organisere koncerter. Den 19 November holdt vi en stor fødselsdags koncert med kvindelige komponister og bandleaders. I samarbejde med Den Rytmiske Musikkonservatorium, har vi været med til at organisere en konference om balancen mellem mandlige / kvindelige musikere i det pædagogiske perspektiv samt i det professionelle musikliv. Vi vil fortsætte dette arbejde og har et fremtidigt mål om at organisere jam sessions med kvindelige ledere. Maj-Britt Kramer, musiker og komponist, er tidligere medlem af bestyrelsen, organiserede en pige musik lejr for teenage-piger støtte fra EU, og dette arrangement blev afsluttet med succes i maj i år. Vores seneste aktivitet var en koncert på Syddansk Musikkonservatorium og Esbjerg Jazzclub. Musikere fra bestyrelsen blev inviteret til at optræde og tale om Impra´s arbejde for at fremme det lokale arbejde i en anden del af Danmark.

 

 

en

IMPRA is a new network, to visualize and support women in music in jazz / impro / electronic and alternative music and all fields with improvisation.

Danish IMPRA was born in spring 2008 with 10 board members and 120 in the network. Very few musicians, composers, teachers, arrangers and journalists/reviewers in the areas of jazz / impro / electronic and alternative music in Scandinavia are women. This is why a group of Swedish musicians and composers in 2006 created Swedish IMPRA, to visualize, support and inspire women in music and has been followed by Danish IMPRA.

Our main purpose is to discuss and create a network, for women in music:

  • to inspire new musicians and instrumentalists

  • to exchange professional experiences with other female musicians and composers

  • to discuss great difference in number of men and women in the fields of jazz / impro / electronic and alternative music

  • to help girls in music schools become aware of their opportunities as instrumentalists   and composers

  • to create concerts, festivals and lectures focusing on women in music.

In the last year we organized concerts including a Birthday Concert on the 19th November with 6 groups with female composers and bandleaders. Together with The Rhythmic Conservatory, we set up a Conference concerning the balance of male / female musicians in educational perspective and professional music life. We will continue this work with focus on jam sessions with female leaders. Maj-Britt Kramer, Musician/Composer, former member of the board organized a girls music camp for teenage girls with support from EU successfully concluded in May. Our latest activity was a concert at Syd Dansk Conservatory and Esbjerg Jazz club.
Musicians from the board were invited to perform and talk about Impra´s work in order to encourage local work in other parts of Denmark

Kvinder I Muzik

Kvinder i Muzik Denmark

President – Birgitte Alsted, composer

Copenhagen - Denmark

www.kvinderimusik.dk